// Linda Meulenhoff

De Bron en de lijn in mijn werk.
Daar waar twee ‘werelden’ elkaar ontmoeten, ontstaan mijn beelden.

De bron van mijn werk is buiten. Zonder dat het werk gaat over één specifieke plek is mijn fysieke contact en ervaring met de natuur erg belangrijk voor het ontstaan van mijn beelden.

In mijn waarneming zijn het vooral lijnen die ik zoek en die ik ook verwerk in mijn beelden. Lijnen zijn voor mij de ‘leesrichting’ van een plek. Organische lijnen, lijnen die verbinden, lijnen die overgangen vormen, lijnen die begrenzen en markeren of waar je doorheen kunt kijken of lijnen die er niet zijn maar die ik ervaar.
Kwetsbaarheid, naast een stoer gebaar, fijn naast grof, gelaagdheid en transparantie zijn terugkerende elementen in mijn werk. Daar waar twee ‘werelden’ elkaar ontmoeten ontstaan mijn beelden; twee of driedimensionaal, autonoom of in opdracht.

Uitgebreid CV (PDF)